Rozhovorníci

Chcete zažít rozhovor? Vyberte si rozhovorníka a napište mu.

Facilitátorem, který zde nabízí rozhovor, je takový člověk, který má za sebou minimálně 2 semestry UR vzdělávacího běhu a dále se v komunikačních dovednostech a vedení rozhovorů vzdělává.


Václav Vydra

rozhovorník, frekventant

Jsem facilitátorem Užitečných rozhovorů, reflektivních individuálních rozhovorů a diskuzí, lektorem zážitkových adaptačních kurzů a kurzů osobnostního rozvoje, lektorem dětských zájmových kroužků, absolventem Zkušenostně reflektivního učení a studentem mgr. Pedagogiky na FF MU.
Od února 2016 se účastním neformálních setkání Čistého jazyka a od jara 2016 se účastním organizačních schůzek Užitečných rozhovorů, přičemž se i účastním aktuálního vzdělávacího běhu UR.
Vedl jsem s přáteli či tréninkově desítky užitečných rozhovorů buď skrze dialog nebo skrze Čistý jazyk. Od roku 2015 vedu skupinová reflektivní sezení na různých zážitkových kurzech pro veřejnost. Spoustu rozhovorů i reflexí jsem zažil jako účastník.

Cena za rozhovor: 200 – 300 Kč.

Moje dovednosti:

Naslouchání
80%

Rady
50%

Expert na čistý jazyk
80%

Rezervuj si rozhovor!

Eliška Kučerová

rozhovorník, frekventant
Bližší informace

Jsem estetický nadšenec – ráda vytvářím harmonickou atmosféru jak ve fyzickém prostoru, tak při vedení užitečných rozhovorů.

Na užitečném rozhovoru mě těší jeho jednoduchost a efektivnost. Je to ROZHOVOR, který je UŽITEČNÝ 🙂 a to je krásné!

K UR jsem se dostala díky zájmu o přístup Clean Language, který při Užitečných rozhovorech využívám. Jsem také spoluzakladatelkou spolku Kalokagathia, který se zabývá organizováním aktivit osobnostně sociálního rozvoje skrze zkušenostně reflektivní učení a absolventkou oboru Poradenství na FF MU.

Zkušenosti v rámci projektu UR
frekventant, organizační tým

Vzdělávací běhy: podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018
Workshopy a vzdělávací akce: CL Camp 2017, UR na RozvojDni 2017,
Organizační činnost: administrace vzdělávacích běhů UR
Aktivní v projektu od: 2016
Detaily rozhovoru

CENA: 250,-
VARIANTY: jednorázové setkání i dlouhodobější setkávání (1. setkání zdarma)
DÉLKA ROZHOVORU: cca 60 min
MÍSTO: na vzájemné domluvě
Zarezervuj si rozhovor
kontakt


Jan Nehyba

rozhovorník
Bližší informace

Jsem člověk, který rád vytváří prostor pro druhé lidi.

Užitečné rozhovory jsou pro mě způsob jak být s druhými lidmi, tak aby jim to pomáhalo v řešení (každodenních) témat v jejich životě.

Více o mých zkušenostech najdete zde jannehyba.weebly.com.

Zkušenosti v rámci projektu UR
frekventant, organizační tým

Vzdělávací běhy: podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018
Workshopy: CL camp, UR na RozvojDni 2017
Organizační činnost: lektor UR vzdělávacích běhů a workshopů
Aktivní v projektu od: 2014
Zarezervuj si rozhovor
kontakt


Jakub Lanc

V rámci projektu Užitečné rozhovory již pár let spoluorganizuji workshopy s představiteli inovativních terapeutických směrů (zatím třeba Koherenční Terapie, Internal Family Systems, Clean Language a další). Snažím se tak přinášet čerstvé podněty do českých psychoterapeutických vod. Výzkumně se věnuji tematice vtělených metafor v rámci psychoterapie a snažím se osvojovat si různé metody vedení fenomenologického a mikrofenomenologického kvalitativního výzkumného rozhovoru.